Digitaal loket gemeente Landsmeer

Afvalwater lozen, ontheffing

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Is uw bedrijf niet op het riool aangesloten? Of gaat dat wel gebeuren, maar is het nu nog niet zover? Dan moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing mag uw bedrijf huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater lozen.

  Soms is ook toestemming van het waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater (zoals rivieren en meren) met een septic tank.

  Aanpak
  De gemeente kan speciale voorwaarden stellen aan de ontheffing.
  Meenemen

  U moet een verklaring afleggen over hoe u het afvalwater gaat verwerken.

  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  24-04-2024