Digitaal loket gemeente Landsmeer

Afwijking van het bestemmingsplan

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvoeren. U kunt de afwijking bijvoorbeeld nodig hebben voor een onderdeel van een gebouw, zoals een schoorsteen, balkon of erker.

  Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

  • Tijdelijke afwijking: deze afwijking is voor een korte termijn, maximaal 10 jaar. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van een woonkeet bij de bouw van een woning.
  • Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan staan regels voor deze afwijkingen.
  • Buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen staan in het Besluit Omgevingsrecht. Bijvoorbeeld als u een gebouw op een andere manier wilt gaan gebruiken. Zoals een kantoorgebouw dat omgebouwd wordt tot een studentenflat.
  • Afwijkingen van het bestemmingsplan voor speciale (grotere) projecten. De aanvraag hiervoor moet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is een beschrijving van het plan waarin alle omgevingsaspecten een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor het milieu, de bodem , de flora en fauna of archeologische waarden.

  De gemeente beslist over uw verzoek om afwijking bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

  Aanpak
  U bent eigenaar of huurder.
  Meenemen

  U doet een aanvraag omgevingsvergunning op omgevingsloket.nl.

  Hierbij levert u onder andere aan:

  • situatietekening;
  • nieuwe en oude gebruik van gronden en bouwwerken.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten kunt u vinden in de gemeentelijke Tarieventabel.

  Formulieren

  Contact

  U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket online.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-03-2019