Digitaal loket gemeente Landsmeer

Archief van de gemeente

Product informatie

  Inleiding

  Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve documenten van de gemeente. Voor het bekijken van documenten neemt u contact op met het gemeentearchief.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. U kunt hier bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw grootouders terugvinden of historische informatie over de gemeente.

  Voor documenten ouder dan 1990 moet u naar het Waterlands archief.

  Het is mogelijk om een bestaande omgevingsvergunning (voor 1 oktober 2010 bouwvergunning genoemd) in te zien.

  Inzage kan schrftelijk (gemeente@landsmeer.nl)of telefonisch (020-4877111) worden aangevraagd.

  Het betreffende dossier ligt dan van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur voor u klaar op de kamer van het team Documentaire Informatievoorziening (DIV).

  Bouwvergunningen ouder dan 20 jaar zijn overgebracht naar het Waterlands Archief.

  Zij kunnen ter inzage worden aangevraagd bij info@waterlandsarchief.nl of telefonisch 0299-411530.

   

   

   

  Aanpak

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Een bezoek is alleen mogelijk onder toezicht van een archivaris. 
  • U kunt alleen openbare stukken inzien.
  • Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak.
  Meenemen

  Zo bezoekt u het archief van de gemeente:

  • Neem contact op met het gemeentearchief voor meer informatie.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen met betrekking tot de genealogie van de in het gemeentearchief berustende stukken, per 5 minuten of gedeelte daarvan € 5,20

  het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

  afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

  per pagina op papier van A4-formaat € 0,40

  per pagina op papier van een ander formaat € 0,40

  kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

  per kaart tekening of lichtdruk € 8,15

  voor elke 1000 cm² waarmee de oppervlakte van de kaarten, tekening of lichtdruk de 1000 cm² te boven gaat vermeerderd met € 1,35

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

  een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting, meerjarenbegroting en beleidstoelichting € 50,20

  een afschrift van de gemeenterekening met bijlagen € 29,60

  het beleidsplan/de perspectiefnota € 9,85

  betrekking hebbende op een bestemmingsplan bestaande uit plankaarten, toelichting bij het plan en voorschriften van het plan € 32,20

  verhoging per zwart-wit pagina op papier van A4 € 0,40

  verhoging per zwart-wit pagina op papier van A3 € 0,40

  verhoging per zwart-wit pagina boven de 1000 cm² € 8,35

  voor elke 1000 cm² waarmee de oppervlakte van dagkaart, tekening

  of lichtdruk de 1000 cm² te boven gaat vermeerderd met        € 1,35

  verhoging per kleur pagina op papier van A4 € 2,15

  verhoging per kleur pagina op papier van A3 € 2,90

  verhoging per kleur pagina op papier van A0 € 32,20

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de:

  voorstellen aan de raad € 66,20

  notulen van de openbare raadsvergaderingen € 22,70         agenda's van de raadsvergaderingen € 4,50

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de:

  agenda's, al dan niet met toelichting, van de vergaderingen van raadscommissies, per commissie, per vergadering € 3,15 besluitennota's van de vergaderingen van raadscommissies, per commissie, per vergadering € 3,15

  Contact

  Inzage kan schriftelijk (gemeente@landsmeer.nl) of telefonisch (020-4877111) worden aangevraagd.

  Het betreffende dossier ligt dan 1 werkdag na aanvraag van 9.00 – 12.00 uur voor u klaar op de kamer van team Documentaire Informatievoorziening (DIV).

  Inzage is kosteloos, maar voor het maken van een kopie wordt 0,25 euro per vel in rekening gebracht.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Informatie