Digitaal loket gemeente Landsmeer

As verstrooien

Product informatie

  Inleiding

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven, de urn blijft veelal in het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur of bij een bestaand graf.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Wilt u de as verstrooien?

  Uitstrooien van as mag niet overal. Zo is het verboden om op verharde wegen, zoals een snelweg as te verstrooien. Het is toegestaan om de as van een overledene uit te strooien in een tuin privéterrein, hiervoor is uiteraard wel toestemming nodig van de eigenaar.

  Asverstrooiing is verboden op andere plaatsen dan:

  • Gemeentelijke begraafplaatsen/strooivelden en crematoriumterreinen;
  • Recreatieschap Het Twiske, voor zover het Algemeen Bestuur van het Twiske de locatie als geschikt voor asverstrooiing heeft bestemd. Klik hier voor informatie. De verordening vindt u ook op www.overheid.nl

  Regelgeving

  • Zijn vastgelegd in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer), zie www.overheid.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-03-2023

  Informatie