Digitaal loket gemeente Landsmeer

Begraafplaats: as verstrooien

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven, de urn blijft veelal in het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur of bij een bestaand graf.

  Wilt u de as verstrooien?

  Op de begraafplaats Landsmeer is er een strooiveld, uw uitvaartondernemer kan hiervoor een afspraak maken bij de gemeente. De gemeente geeft dan officieel toestemming. Een vergunning is niet nodig, er zijn ook geen legeskosten verbonden aan dit verzoek. Begraafplaats Purmerland heeft deze mogelijkheid niet.

  Uitstrooien van as mag niet overal. Zo is het verboden om op verharde wegen, zoals een snelweg as te verstrooien. Het is toegestaan om de as van een overledene uit te strooien in een tuin priv├ęterrein, hiervoor is uiteraard wel toestemming nodig van de eigenaar.

  Asverstrooiing is verboden op andere plaatsen dan:

  • Gemeentelijke begraafplaatsen/strooivelden en crematoriumterreinen;
  • Recreatieschap Het Twiske, voor zover dit het grondgebied van de gemeente Landsmeer betreft en het Algemeen Bestuur van het Twiske de locatie als geschikt voor asverstrooiing heeft bestemd. Zie Algemene Verordening Recreatieschap het Twiske (Hoofdstuk 2 Activiteiten en aanwezigheid / Artikel 2.8 Asverstrooiing). Voor info: tel. 075 684 43 38, e-mail info@hettwiske.nl

  Regelgeving