Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bestemmingsplan inzien

Product informatie

  Inleiding

  In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op Ruimtelijkeplannen.nl en eventueel op papier in het gemeentehuis.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

  Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
   • de soort bebouwing die toegestaan is
   • de manier waarop gebouwd mag worden
   • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
   • voor welk doel de grond gebruikt mag worden
  • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
  • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
  Aanpak

  Vastgestelde bestemmingsplannen zijn ten alle tijden inzichtelijk. Hier kunt u geen bezwaar of beroep tegen instellen. Wanneer een bestemmingsplan in procedure is kunt u een zienswijze indienen tegen het ontwerp en beroep tegen het vastgestelde plan.

  Meenemen

  Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

  • Kijk op de website van de gemeente.
  • Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Neem contact op met de gemeente om het bestemmingsplan op papier te bekijken.
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  Het ontwerpbestemmingsplan staat zes weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen. Hier kunt u tegen in beroep gaan.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn: 

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
   • welke gegevens de gemeente over u heeft 
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
   • wat er met uw gegevens gebeurt. 
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.