Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bestemmingsplan wijzigen

Product informatie

  Inleiding

  In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

  Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan? Doe dan bij de gemeente een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Kijk hiervoor ook bij: Bestemmingsplan, afwijking.

  U kunt ook een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. 

  Meenemen

  Bij uw verzoek moet u onder andere de volgende gegevens aanleveren:

  • een situatietekening;
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving; 
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan en de onderbouwing van uw plannen.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten kunt u vinden in de gemeentelijke Tarieventabel.

  Hoe lang duurt het

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.

  Als u het daarna niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  22-01-2019