Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bestemmingsplan wijzigen

Product informatie

  Inleiding

  In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

  Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan? Doe dan bij de gemeente een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Kijk hiervoor ook bij: Bestemmingsplan, afwijking.

  U kunt ook een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. 

  Meenemen

  Bij uw verzoek moet u onder andere de volgende gegevens aanleveren:

  • een situatietekening;
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving; 
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan en de onderbouwing van uw plannen.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten kunt u vinden in de gemeentelijke Tarieventabel.

   

  Hoe lang duurt het

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.

  Als u het daarna niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  03-01-2024