Digitaal loket gemeente Landsmeer

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Product informatie

  Inleiding

  Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

  Als inwoner van de gemeente Landsmeer krijgt u ieder jaar de volgende belastingaanslagen:

  • de belastingaanslag voor onroerende zaakbelasting (OZB)
  • roerende ruimtebelastingen
  • rioolrecht en
  • afvalstoffenheffing.

   

  Meer informatie

  Het onderdeel Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Landsmeer is uitbesteed aan de afdeling Belastingen Gemeente Amsterdam. Zij behandelen alle vragen, klachten en bezwaren over/tegen de gemeentelijke belastingaanslagen. Voor meer informatie over de heffingen, kwijtschelding of betalingsregeling en automatische incasso kunt u telefonisch contact opnemen tussen 8.00 tot 18.00 uur, telefoonnummer: 020 - 255 4800.

  Klachten en bezwaar

  Klachten over en bezwaar tegen belastingaanslagen van de gemeente Landsmeer dient u schriftelijk in te dienen. Vermeld duidelijk het aanslagnummer en uw naam en adres. Stuur uw klacht of bezwaarschrift naar:

   

  Belastingen Gemeente Amsterdam

  Postbus 23475

  1100 DZ Amsterdam

  Automatische incasso

  Wilt u uw gemeentebelastingen betalen via automatische incasso? Dat kan.

  Bel dan tijdens kantooruren met de Belastingen Gemeente Amsterdam, telefoon: 020 - 255 4800 of regel het via de website van de afdeling belastingen Amsterdam.

   

  Meenemen

  Zo vraagt u een betalingsregeling aan:

  • Neem contact op met de gemeente. U heeft onder andere nodig:
   • een recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
   • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • het aanvraagformulier
  Wet- en regelgeving

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  23-04-2024