Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bezwaarschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wilt u een bezwaarschrift indienen? Dat kan schriftelijk of per e-mail.

  Stuur uw bezwaarschrift naar:

  Gemeente Landsmeer

  T.a.v. College van burgemeester en wethouders

  Postbus 1

  1120 AA LANDSMEER

  e-mail: gemeente@landsmeer.nl

  Internationaal - Bezwaarschrift indienen

  De gemeente maakt gebruik van eIDAS; de Europese electronische identificatiedienst. 

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

  Aanpak

  De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.

  Termijn

  De gemeente Landsmeer heeft een onafhankelijk bezwaarschriftencommissie waardoor de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar 12 weken is. De gemeente kan dit eenmaal met 6 weken verlengen.

   

   

  Meenemen

  Zo dient u een bezwaarschrift in:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U zet in uw bezwaarschrift:
   • uw naam en adres
   • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
   • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
   • de reden(en) van uw bezwaar
   • uw handtekening

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken in beroep bij de rechtbank.

   

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  17-04-2024