Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bezwaarschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Wilt u een bezwaarschrift indienen? Dat kan schriftelijk of per e-mail.

  Stuur uw bezwaarschrift naar:

  Gemeente Landsmeer

  T.a.v. College van burgemeester en wethouders

  Postbus 1

  1120 AA LANDSMEER

  e-mail: gemeente@landsmeer.nl

  Internationaal - Bezwaarschrift indienen

  De gemeente maakt gebruik van eIDAS; de Europese electronische identificatiedienst. 

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

  Aanpak

  De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.
  Meenemen

  Zo dient u een bezwaarschrift in:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U zet in uw bezwaarschrift:
   • uw naam en adres
   • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
   • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
   • de reden(en) van uw bezwaar
   • uw handtekening
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente Landsmeer heeft een onafhankelijk bezwaarschriftencommissie waardoor de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar 12 weken is. De gemeente kan dit eenmaal met 6 weken verlengen.

   

   

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken in beroep bij de rechtbank.

   

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  17-11-2022