Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bijzondere bijstand

Product informatie

  Inleiding

  Wanneer u voor onverwachte kosten komt te staan kan het zijn dat u hiervoor geen geld beschikbaar heeft. In sommige gevallen kan de gemeente Landsmeer u tegemoetkomen, door het verlenen van bijzondere bijstand.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Er zijn talloze redenen waarom het lastig kan zijn iedere maand rond te komen. Zo kan het zijn dat u alleen van een uitkering of uw AOW moet rondkomen. In dat geval kan sparen moeilijk of zelfs onmogelijk blijken. Wanneer u dan voor onverwachte kosten komt te staan kan het zijn dat u hiervoor geen geld beschikbaar heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld de kosten voor de eigen bijdrage van thuiszorg of een rechtshulp zijn, de kosten voor een bril, reiskosten i.v.m. ziekenhuisbezoek, of begrafeniskosten. In sommige gevallen kan de gemeente Landsmeer u helpen door bijzondere bijstand te verlenen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand wordt er per situatie gekeken of er sprake is van bijzondere en noodzakelijke kosten.

  Aanpak

  Om bijzondere bijstand aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Landsmeer;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent Nederlander of u hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet;
  • De kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen.

  Een belangrijk criterium is dat u in verhouding tot uw inkomen hoge kosten maakt. Welk inkomen u hebt maakt niet uit. De gemeente berekent of u de hoge kosten zelf kunt betalen, of dat er bijzondere bijstand mogelijk is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.

  U kunt voor veel verschillende kosten bijzondere bijstand krijgen. Daarbij gelden deze voorwaarden:

  • De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat het kosten zijn die u normaal niet maakt, maar die u nu door omstandigheden wel moet maken.
  • De kosten moeten noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat u die kosten móet maken. In sommige gevallen moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.
  • U moet eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd hebben om de kosten vergoed te krijgen. Soms hebt u een afwijzing van een andere regeling nodig om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen.

  Bijzondere bijstand kan worden verstrekt zonder dat u dit terug hoeft te betalen. Duurzame gebruiksgoederen worden daarentegen vrijwel altijd als lening verstrekt. U kunt hierbij denken aan keukenapparatuur of meubels.

  Meenemen

  Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Waterland een aanvraag doen. U moet dit doen vóórdat u de kosten gaat maken. U moet bij de aanvraag een factuur of een gespecificeerde offerte kunnen overleggen.

  Digitaal

   De aanvraag wordt afgehandeld door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Waterland. DIt kan via de website van de gemeente Waterland

  Niet-digitaal

  • U kunt een aanvraag doen door een formulier telefonisch op te vragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Waterland;
  • U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij de gemeentehuis in Landsmeer;
  • Een aanvraagformulier kunt u ook downloaden en uitprinten van de website van de gemeente Waterland.

  De aanvraag wordt afgehandeld door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Waterland.

  Contact

  Klantcontactcentrum (KCC) gemeente Waterland

  Telefoon: (0299) 658 585

  Adressen

  Gemeente Landsmeer

  Raadhuisstraat 1

  1121 XC Landsmeer

  Postbus 1

  1120 AA Landsmeer

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  11-06-2024

  Informatie