Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bijzondere bijstand aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

  • de eigen bijdrage voor een advocaat
  • hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt
  • schoolkosten van uw kind

  U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

  Aanpak

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

  De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 
  Meenemen

  Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

  Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • Vul het formulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  Hiervoor kunt u een afspraak maken met de klantmanagers van de gemeente Waterland.

  De uitvoering van sociale zaken voor de gemeente Landsmeer wordt gedaan door de gemeente Waterland.

  Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u het volgende telefoonnummer bellen:0299-658552.

  Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.30 uur.

  Er wordt wekelijk spreekuur gehouden op het gemeentehuis in Landsmeer.

  Bezoekadres:

  Gemeentehuis Landsmeer

  Raadhuisstraat 1

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-03-2019

  Informatie