Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bouwstoffen melden

Product informatie

  Inleiding

  Bouwbedrijven moeten bouwstoffen melden die zij gebruiken voor hun bouwwerkzaamheden. Dit doet u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Bouwbedrijven moeten een melding doen van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

  Het gaat om bouwstoffen zoals:

  • Primaire stoffen. Dit zijn grond- en bouwstoffen, geen afvalstoffen. Bijvoorbeeld:
   • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen
   • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond
  • Secundaire stoffen. Dit kunnen afvalstoffen zijn. Bijvoorbeeld:
   • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat
  Aanpak

  Bouwstoffen moeten aan regels voldoen. De regels staan in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.

  Meenemen

  Zo doet u een melding van het gebruik van bouwstoffen:

  Wet- en regelgeving

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-05-2021

  Informatie