Digitaal loket gemeente Landsmeer

Briefadres aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Heeft u geen woonadres? Of woont u tijdelijk in een instelling? Dan kunt u zich door uw gemeente laten inschrijven op een briefadres. Overheidsinstellingen, zoals UWV of de Belastingdienst, sturen uw post naar dit adres.

  U kunt het adres van een kennis, bedrijf of instelling gebruiken als briefadres. De ontvanger moet ervoor zorgen dat de post bij u terechtkomt. U moet het gebruik van het briefadres aanvragen bij de gemeente.

  Kunt u niet zelf aan een briefadres komen? Dan helpt de gemeente u hierbij.

  Aanpak

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u verblijft in een gevangenis of een (psychiatrisch) verpleeghuis of u heeft een zwervend bestaan (geen vaste woon- of verblijfplaats) de gemeente onderzoekt dit;
  • het briefadres is in Nederland en de hoofdbewoner geeft een verklaring af;
  • het briefadres is geen postbus; en
  • u heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.
  Meenemen

  Bij de aanvraag van een briefadres heeft u nodig:

  • een schriftelijke uitleg, waarin u aangeeft waarom u een briefadres nodig heeft;
  • schriftelijke verklaring van toestemming van de hoofdbewoner van het adres;
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner; en
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

  Een briefadres wordt gegeven voor maximaal acht maanden. Voordat deze termijn verloopt wordt u uitgenodigd om persoonlijk informatie te verstrekken over uw verblijfplaats. Eventueel wordt besloten deze termijn te verlengen met maximaal acht maanden. Uitzondering is bij verblijf in gevangenis of (psychiatrisch) verpleeghuis.

  De gemeente beslist binnen vier weken op uw verzoek.

   

  Hoeveel kost het

  Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie