Digitaal loket gemeente Landsmeer

Buitenlandse kinderen adopteren

Product informatie

  Inleiding

  U kunt alleenĀ of met uw partner een kind uit het buitenland adopteren. Hiervoor heeft u een beginseltoestemming nodig. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier van Adoptievoorzieningen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U kunt een kind adopteren uit het buitenland. Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

  Voor meer informatie en begeleiding kunt u terecht bij Adoptievoorzieningen.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het adopteren van een buitenlands kind zijn onder andere:

  • U woont in Nederland.
  • U bent niet ouder dan 42 jaar op het moment dat u beginseltoestemming aanvraagt.
  • U laat zich medisch keuren. Uw gezondheid vormt geen bezwaar voor adoptie.

  Een land kan zelf ook voorwaarden stellen aan adoptie. Wilt u als paar van hetzelfde geslacht een kind uit het buitenland adopteren? Dan moet het land dit goed vinden.

  Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor adoptie uit het buitenland op Rijksoverheid.nl.

  Meenemen

  Zo start u met het adoptieproces:

  Wet- en regelgeving