Digitaal loket gemeente Landsmeer

Burgerinitiatief indienen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U kunt een eigen onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk dit onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden zijn:

  • de bouw van een jeugdhonk;
  • het opzetten van een nieuw museum; of 
  • een mooi pand de monumentenstatus geven.
  Aanpak

  De voorwaarden voor een burgerinitiatief zijn onder andere:

  • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is.
  • Het onderwerp is serieus en concreet.
  • Het burgerinitiatief gaat niet over gemeentelijk beleid.
  Meenemen

  Zo dient u uw burgerinitiatief in:

  • Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.
  • Geef in het voorstel aan:
   • welk doel u wilt bereiken
   • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
   • wat het plan ongeveer gaat kosten

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.