Digitaal loket gemeente Landsmeer

Burgerinitiatief indienen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U kunt een eigen onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk dit onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden zijn:

  • de bouw van een jeugdhonk;
  • het opzetten van een nieuw museum; of 
  • een mooi pand de monumentenstatus geven.
  Aanpak

  De voorwaarden voor een burgerinitiatief zijn onder andere:

  • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is.
  • Het onderwerp is serieus en concreet.
  • Het burgerinitiatief gaat niet over gemeentelijk beleid.
  Meenemen

  Zo dient u uw burgerinitiatief in:

  • Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.
  • Geef in het voorstel aan:
   • welk doel u wilt bereiken
   • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
   • wat het plan ongeveer gaat kosten

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.