Digitaal loket gemeente Landsmeer

Ceremonie bij naturalisatie

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u het proces van naturalisatie succesvol doorlopen? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de ceremonie.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De naturalisatieceremonie is een feestelijke bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Dit kan door naturalisatie of via de optieprocedure. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deelname is verplicht voor mensen van 16 jaar en ouder die Nederlander willen worden. Als u er niet bij bent, wordt u geen Nederlander.

  Elke gemeente is verplicht een naturalisatieceremonie te organiseren. Naast de ceremonie op de nationale Koninkrijksdag (15 december) worden door gemeenten ook extra naturalisatieceremoniedagen georganiseerd. Dat is in ieder geval binnen 9 weken nadat een besluit van Nederlanderschap is genomen. Tijdens de bijeenkomst krijgt u het besluit van Nederlanderschap uitgereikt.

  U legt op de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid af. Daarmee belooft u dat u:

  • de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen, respecteert, en
  • de plichten zult vervullen.

  Het besluit van Nederlanderschap wordt verwerkt op een moment nadat de gemeente het aan u heeft uitgereikt. De medewerker zal u vertellen wanneer exact. U kunt de volgende werkdag een Nederlands reisdocument gaan aanvragen.

  Aanpak

  U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

  Meenemen

  De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.

  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend:

  Heeft u de optieprocedure gevolgd? De uitreiking vindt plaats binnen 9 weken na ondertekening van de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap. U wordt hiervoor uitgenodigd.

  Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Binnen zes weken na ondertekening door Hare Majesteit ontvangt u een uitnodiging en binnen zes weken na die uitnodiging wordt het besluit aan u uitgereikt.

  Bent u verhinderd dan wordt er een nieuwe datum gekozen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  13-09-2018