Digitaal loket gemeente Landsmeer

Een evenement organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Als u een evenement (een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak) wilt organiseren, moet u meestal een evenementenvergunning aanvragen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen grote en kleine evenementen. U kunt zowel de lijst hieronder als het meldingsformulier raadplegen om te checken of uw evenement voldoet aan alle criteria voor een klein evenement.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Kleine evenementen

  Voor kleine evenementen, zoals buurtfeesten en straatbarbecues die voldoen aan de hieronder genoemde criteria, volstaat een melding om uw evenement te kunnen houden. U hoeft in dit geval geen evenementenvergunning aan te vragen.

  Melden klein evenement

  Grote evenementen

  Een groot evenement trekt meestal veel bezoekers, en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig, en in sommige gevallen heeft u ook een gebruiksvergunning of een reclamevergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente. Voorbeelden van een groot evenement zijn een muziekfestival, braderie, concert, optocht of wedstrijd. 

  Het aanvraagformulier voor het melden van een groot evenement vindt uonder het tabje Formulieren

  Aanpak

  Bij een klein evenement volstaat een melding. Indien uw evenement niet voldoet aan de criteria van een klein evenement moet u een vergunning aanvragen. 

  Een klein evenement is een eendaags evenement waarbij wordt voldaan aan alle onderstaande criteria:

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen;
  • De activiteiten vinden plaats tussen 12.00 en 24.00 uur;
  • Het aantal aanwezigen in een voor publiek toegankelijk gebouw bedraagt minder dan 50 personen tegelijkertijd;
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 12.00 uur of na 23.00 uur;
  • De activiteiten vinden niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en vormen ook anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Er worden enkel kleine objecten geplaatst met een totale oppervlakte van 30 vierkante meter.
  Meenemen

  Heeft u een vergunning nodig? Vraag deze minimaal zes weken van tevoren aan bij de gemeente. Maak hierbij gebruik van zowel het aanvraagformulier als het concept veiligheidsplan (zie formulieren). 

  Afhankelijk van het soort evenement stemt de gemeente uw evenement af met andere instanties, zoals de veiligheidsdiensten, het recreatieschap en omliggende gemeenten. Dit brengt mogelijk extra eisen met zich mee.

  Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen of ontheffingen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

  Indien een of meer van onderstaande situaties geldt voor uw evenement moet u hier eveneens een vergunning of ontheffing voor aanvragen:

  • Het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
  • Het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag
  • Het tijdelijk schenken van alcohol
  • Het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
  • Het maken van muziek of (hard) geluid op straat

  Hoeveel kost het

  Een klein evenement melden is gratis, maar wanneer u een of meerdere vergunningen nodig hebt zijn hier kosten aan verbonden. De tarieven vindt u in de Tarieventabel van de legesverordening. 

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst over uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met acht weken.