Digitaal loket gemeente Landsmeer

Een grafmonument plaatsen

Product informatie

  Inleiding

  Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, zoals een grafsteen, grafmonument of gedenkplaat. U heeft hier een vergunning voor nodig.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • uw aandenken moet u binnen de ruimte van het graf plaatsen;
  • uw aandenken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan
  • u moet zich houden aan de regels die in de wet staan.

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt over het algemeen de vergunning aan bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

  Voor de aanvraag heeft de gemeente onder andere de volgende gegevens nodig:

  • uw naam en adres;
  • tekening van het monument voorzien van afmeting, materiaal en tekst;
  • grafnummer
  • naam rechthebbende
  • naam overledene en datum overlijden.

  Gedenkplaat urnenwand

  In de urnenwand bevindt zich een gedenkplaat voor de ruimtes waar de urn/urnen geplaatst worden. De steenhouwer verzorgt over het algemeen het aanbrengen van een inscriptie en vraagt de vergunning aan bij de gemeente. De gedenkplaat kan bij de gemeente afgehaald worden nadat de vergunning is afgegeven, informatie hierover wordt gelijk met de vergunning verstrekt.

   

  Aanpak

  De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

  • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf.
  • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats.
  Meenemen

  Meestal vraagt de steenhouwer of begrafenisondernemer de vergunning aan bij de eigenaar van de begraafplaats.

  Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning aan om een aandenken te plaatsen op een gemeentelijke begraafplaats:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente
  • U geeft de volgende informatie door:
   • uw naam en adres
   • het grafnummer
   • hoe het gedenkteken eruitziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)

  Hoeveel kost het

  De tarieven voor het plaatsen van een grafmonument vindt u in de Legesverordeningen.   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie