Digitaal loket gemeente Landsmeer

Een grafmonument plaatsen

Product informatie

  Inleiding

  Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, zoals een grafsteen, grafmonument of gedenkplaat. U heeft hier een vergunning voor nodig.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • uw aandenken moet u binnen de ruimte van het graf plaatsen;
  • uw aandenken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan
  • u moet zich houden aan de regels die in de wet staan.

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt over het algemeen de vergunning aan bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

  Voor de aanvraag heeft de gemeente onder andere de volgende gegevens nodig:

  • uw naam en adres;
  • tekening van het monument voorzien van afmeting, materiaal en tekst;
  • grafnummer
  • naam rechthebbende
  • naam overledene en datum overlijden.

  Gedenkplaat urnenwand

  In de urnenwand bevindt zich een gedenkplaat voor de ruimtes waar de urn/urnen geplaatst worden. De steenhouwer verzorgt over het algemeen het aanbrengen van een inscriptie en vraagt de vergunning aan bij de gemeente. De gedenkplaat kan bij de gemeente afgehaald worden nadat de vergunning is afgegeven, informatie hierover wordt gelijk met de vergunning verstrekt.

   

  Hoeveel kost het

  De tarieven voor het plaatsen van een grafmonument vindt u in de Legesverordeningen. 

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie