Digitaal loket gemeente Landsmeer

Een groot evenement organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

  Voorbeelden van een groot evenement zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Het is een klein evenement wanneer het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen en aan de voorwaarden op het meldingsformulier wordt voldaan (zie de tab meer informatie).

  Aanpak

  Wanneer heeft u een vergunning nodig±

  • Er komt publiek
  • U organiseert een evenement in:

   • een tent,
   • in de open lucht, of
   • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
  • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
  • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
  • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.
  Meenemen

  U meldt uw evenement bij de gemeente.

  Heeft u een vergunning nodig~Deze vraagt u minimaal 6 weken van te voren aan bij de gemeente.

  Zo organiseert u een groot evenement:

  • Vraag op tijd de vergunning aan bij de gemeente.

  De gemeente stemt af met onder anderen de veiligheidsdiensten. Hieruit komen mogelijk extra eisen.

  Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

  Mogelijk moet u ook een vergunning of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
  • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag
  • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
  • het tijdelijk schenken van alcohol
  • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
  • het maken van muziek of hard geluid op straat
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Een evenement melden is gratis, aan een vergunning zijn kosten verbonden. Deze tarieven vindt u terug in de tarieventabel van de legesverordening.

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-05-2019