Digitaal loket gemeente Landsmeer

Een verzoek indienen tot inzage van persoonsgegevens

Product informatie

  Inleiding

  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens die de gemeente heeft en gebruikt. Deze gegevens krijgt de gemeente als u iets aanvraagt of regelt, zoals een verhuizing, vergunning of subsidie. U kunt een verzoek om deze gegevens in te zien online indienen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Binnen de gemeente Landsmeerwordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. De verzamelde gegevens zetten wij in onze computersystemen en soms ook op papier. Samen vormen ze uw dossier. Het gaat om gegevens zoals bijvoorbeeld uw:

  • Burgerservicenummer (BSN).

  • Voor- en achternaam.

  • Geslacht en geboortedatum.

  • Burgerlijke staat.

  • Nationaliteit.

  • Contact- en adresgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, huisadres).

  • Bankrekeningnummer(s).

  • Inkomen.

  Uw gegevens in de BRP

  Wilt alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u geen verzoek in te dienen. U kunt deze gegevens eenvoudig bekijken via MijnOverheid.nl.

  Minderjarigen en kinderen

  Een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens van minderjarigen die nog geen 16 jaar oud zijn, wordt gedaan door hun wettelijke vertegenwoordiger. Het college gaat na wie de wettelijke vertegenwoordiger is door gebruik te maken van de Basisregistratie personen. Het college richt de beantwoording van het verzoek aan de wettelijke vertegenwoordiger.

  Kosten

  • Het opvragen en inzien van uw gegevens is gratis.

  • Wilt u kopieën van de gegevens op papier? Dan betaalt u een vergoeding per kopie bij 10 pagina's of meer.

  • Als het verzoek bovenmatig is of als u herhaaldelijk een verzoek indient, kan de gemeente u om een redelijke vergoeding vragen.

  Gegevens ontvangen of bekijken

  U kunt kiezen op welke manier u de gegevens wilt ontvangen of bekijken:

  • Per e-mail: fg@landsmeer.nl

  • Per post: Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer

  • In het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak.

  Direct regelen

  Verzoek indienen met DigiD

  Wij moeten uw identiteit vaststellen om het verzoek in behandeling te nemen, ter bescherming van uw privacy. Dit kan op drie verschillende manieren: identificeren via DIgiD, langskomen bij het gemeentehuis met een geldig identiteitsbewijs, of een kopie van uw ID te versturen bij uw verzoek. De foto en het BSN zijn niet nodig, dus deze kunt u doorstrepen.

  Na uw aanvraag

  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

  • Is uw aanvraag in overeenstemming met de rechten en plichten van de AVG? Dan start de gemeente een onderzoek om uw gegevens te verzamelen.

  • De gemeente stuurt u binnen een maand een e-mail met een besluit op uw verzoek.

  Weigering van een verzoek tot inzage

  De gemeente kan uw verzoek weigeren als:

  • Uw verzoek niet voldoende informatie bevat om in behandeling te nemen.

  • Uw identiteit niet voldoende kan worden vastgesteld.

  • U te vaak een verzoek indient. Over het algemeen betekent dit dat u binnen 6 maanden meerdere verzoeken indient.

  De gemeente mag volgens de AVG een verzoek weigeren als dit noodzakelijk is voor:

  a. De nationale veiligheid.

  b. De landsverdediging.

  c. De openbare veiligheid.

  d. De voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.

  e. De gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen.

  f. Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen bedoeld onder b en c of:

  g. De bescherming van de betrokkene of van rechten en vrijheden van anderen.

  h. De bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures.

  i. De inning van civielrechtelijke vorderingen.

  j. Een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag.

  k.De bescherming van uw rechten en vrijheden of die van anderen.

  l. Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Het recht op inzage strekt niet tot informatie over anderen.

  Let op

  Wij moeten uw identiteit vaststellen om het verzoek in behandeling te nemen, ter bescherming van uw privacy. Dit kan op twee verschillende manieren: identificeren via DIgiD bij uw aanvraag of langskomen bij het gemeentehuis met een geldig identiteitsbewijs, 

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

   

   

   

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  23-05-2022

  Informatie