Digitaal loket gemeente Landsmeer

Energietoeslag aanvraag

Product informatie

  Inleiding

  Aanvragen energietoeslag 2022 zijn gesloten.

  U kunt per 1 januari 2023 geen aanvraag meer indienen voor de eenmalige energietoeslag 2022.

  Uitbetaling eerste deel (€ 500) energietoeslag 2023

  Als u in 2022 energietoeslag ontving, zult u nog € 500 op uw rekening ontvangen. Dit is het eerste deel van de energietoeslag 2023 wat u vóór 1 juli 2023 zult ontvangen. Hier hoeft u niets voor te doen. 

  Energietoeslag 2023

  Er komt een nieuwe energietoeslag in 2023. Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet. De verwachting is dat voor de zomer 2023 de nieuwe beleidsregels bekend zijn. In die beleidsregels staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om de energietoeslag te ontvangen. Die richtlijnen worden door de landelijke overheid voorgesteld.

   Zodra de beleidsregels voor de energietoeslag 2023 zijn vastgesteld, delen we deze informatie op de website, social media en in de huis-aan-huiskrant de Kompas. Dan maken we ook bekend hoe u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen. Het is op dit moment niet mogelijk energietoeslag 2023 aan te vragen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Andere inwoners die in aanmerking kunnen komen, kunnen de energietoeslag aanvragen bij de gemeente Landsmeer. De gemeente Waterland doet de afhandeling van de toeslagaanvragen.

  Met onderstaand formulier kunt u de energietoeslag aanvragen. U kunt deze invullen, ondertekenen en afgeven bij het gemeentehuis in Landsmeer of het aanvraagformulier mailen naar sociaaldomein@waterland.nl.

  •   Download het aanvraagformulier bij het kopje Meer informatie.

  Wie komen in aanmerking

  • Inwoners met een bijstandsuitkering

  • Inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum

  • Inwoners met een IOW-uitkering

  • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen

  • Zelfstandige ondernemers met een laag inkomen