Digitaal loket gemeente Landsmeer

Feestverlichting plaatsen

Product informatie

  Inleiding

  Voor het ophangen van feestverlichting op straat heeft u een vergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wilt u feestverlichting ophangen? Bijvoorbeeld rond Kerstmis of op Koningsdag? Vraag dan een vergunning aan. U heeft deze vergunning nodig voor lampjes op straat of in bomen.

  Wilt u verlichting gebruiken als reclame voor uw winkel? Dan heeft u ook een vergunning nodig.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het plaatsen van feestverlichting zijn onder andere:

  • U heeft een bedrijf of instelling.
  • U laat de verlichting ophangen door een erkend bedrijf.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een vergunning voor het plaatsen van feestverlichting op of boven de straat aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • wat voor bedrijf of instelling u heeft
   • door welk bedrijf u de verlichting laat ophangen
   • waar en wanneer u de verlichting laat ophangen
   • voor hoelang de verlichting blijft hangen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  24-04-2024