Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gebouw of grond met voorkeursrecht verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Soms moet u uw huis of stuk grond eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Dit doet u als de gemeente voorkeursrecht heeft.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Soms heeft de gemeente voorkeursrecht op een huis of een stuk grond. U moet uw huis of grond dan aan de gemeente aanbieden. Dit betekent dat de gemeente voorrang heeft om dit te kopen. De gemeente krijgt voorkeursrecht op gebouwen en grond waarvoor een nieuwe bestemming is vastgelegd.

  U kunt de gemeente vragen om uw eigendom toch niet te kopen. Bijvoorbeeld als de rechtsvorm van uw bedrijf verandert van VOF naar BV. Of als u al eerder heeft afgesproken het te ruilen of te schenken.

  Is uw bedrijf of onderneming onderdeel van uw grond of gebouw? Dan mag u eisen dat de gemeente hiermee rekening houdt bij de verkoop.

  Aanpak

  U hoeft uw huis of grond niet aan te bieden aan de gemeente als:

  • de gemeente geen voorkeursrecht heeft op uw huis en grond
  • een familielid eigenaar wordt
  • een ander door een echtscheiding of erfenis eigenaar wordt
  • uw huis of grond in een openbare verkoop verkocht wordt
  Meenemen

  Zo biedt u uw gebouw of grond met voorkeursrecht te koop aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of de gemeente een voorkeursrecht heeft voor uw gebouw of grond.
  • U kunt uw gebouw of grond meteen te koop aanbieden aan de gemeente.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • de oppervlakte van de grond, het huis en eventuele bijgebouwen
   • de grenzen van het perceel volgens het Kadaster
   • de namen van de eigenaren van het gebouw of de grond
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 6 weken of ze bereid is met u te onderhandelen over de verkoop.

  Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U bent wel vrij om uw grond of huis aan een ander te verkopen binnen 3 jaar na:

  • de beslissing van de gemeente om niet met u te onderhandelen over de verkoop of
  • de termijn van 6 weken waarin de gemeente geen beslissing heeft genomen over uw aanbod.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024