Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gehandicaptenparkeerkaart

Product informatie

  Inleiding

  U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waar u als inwoner ingeschreven staat. Een medisch onderzoek is verplicht, behalve als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Met deze kaart hebt u toestemming van de gemeente om op een gehandicaptenparkeerplaats te parkeren. LET OP: elke gemeente heeft zijn eigen regels.

  U kunt deze iedere dag tot 12.00 uur aanvragen via onze balie Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Daarnaast is de kaart geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de regels die gelden voor het land waar u parkeert.

  U kunt met de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op parkeerplaatsen die worden aangegeven met borden (blauw bord, witte P, rolstoel) Op die plekken kunt u 3 uur gratis parkeren (met parkeerschijf). Ook dit wordt met borden aangegeven.

  Gehandicaptenparkeerkaarten worden geregistreerd in het Nationaal Parkeerregister. Hiermee wordt diefstal van gehandicaptenparkeerkaarten tegengegaan.

  Er zijn drie soorten parkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de instellingenkaart. De bestuurderskaart vraagt u aan als u gehandicapt bent en zelf uw auto bestuurt. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart.

   

   

  Aanpak

  Een gehandicaptenparkeerkaart kan alleen worden aangevraagd als u als inwoner bent ingeschreven in de gemeente Landsmeer. De kaart die u krijgt is persoonsgebonden.

  U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
  • U hebt ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
  • U kunt, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.
  • U bent medisch gekeurd door een daartoe aangewezen arts.

  Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen. 

  Meenemen

  U heeft het volgende nodig bij de aanvraag van een passagierskaart:

  • een ingevuld aanvraagformulier (zie het tabje formulieren);
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • voldoende geld, en
  • één goedgelijkende en recente pasfoto (voor een gehandicaptenparkeerkaart geldt dat deze niet ouder mag zijn dan 5 jaar)

  Het aanvraagformulier levert u in bij de balie in het gemeentehuis. De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de leges is betaald.  

  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 85,40..

  De kosten voor een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart zijn € 25,45.

  Er is geen restitutie van de leges mogelijk als de aanvraag wordt afgewezen.

  Let op

  Er is geen restitutie van de leges mogelijk als de aanvraag wordt afgewezen.

  Hoe lang duurt het

  De gemeente neemt binnen acht weken een besluit (dit is wettelijke een max termijn: vaak is deze termijn korter). De gemeente kan de termijn verlengen met nog eens acht weken. U wordt daarover schriftelijk geinformeerd. 

   

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie