Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn:

  • u heeft een Europese gehandicaptenparkeerkaart
  • uw gehandicaptenparkeerkaart is minimaal 6 maanden geldig
  • u bent in het bezit van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig
  • u heeft geen eigen parkeerplaats (bijvoorbeeld een oprit of garage)
  • u heeft een blijvende loopbeperking
  • u bent medisch gekeurd
  - het technisch mogelijk is een parkeerplaats voor u in te richten.
  Meenemen

  Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan:

  • U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente waarin u woont.
  • U heeft nodig:

  U krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarna wordt bekeken of het mogelijk is een parkeerplaats voor u in te richten en wat daar verder voor nodig is. Dat kan bijvoorbeeld belijning op de weg zijn of alleen een paal met het nummerbord van de auto.

  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten om de parkeerplaats in te richten staan op het aanvraagformulier. Wanneer u de factuur betaald heeft wordt aan de dienst Openbare Ruimte van de gemeente, de opdracht gegeven voor het inrichten van de parkeerplaats.

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-09-2023