Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gemeente aansprakelijk stellen

Product informatie

  Inleiding

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Een claim dient u in bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Vindt de gemeente dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u uw kosten vergoed (alles of een deel).

  Aanpak

  De voorwaarden om de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade zijn onder andere:

  • De gemeente heeft schade veroorzaakt door slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
   • gemeentelijke gebouwen
   • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
   • de riolering
  • De schade is veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt. Misschien ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Soms ligt de aansprakelijkheid bij de gemeente én de aannemer. Dit hangt van het geval af.
  • De gemeente had uw schade door een ongeluk of beschadiging op een andere manier kunnen voorkomen.
  Meenemen

  Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

  • U neemt contact op met de gemeente
  • U geeft door:
   • datum en tijdstip van het voorval
   • de precieze plek waar het gebeurde
   • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
   • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
   • eventueel een getuigenverklaring
   • eventueel foto's van de situatie
   • uw naam en adres
   • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
   • uw e-mailadres
  Wet- en regelgeving

  Contact

  U moet uw schadeclaim schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed.

  Internationaal - schade melden

  De gemeente Landsmeer maakt gebruik van eIDAS: de Europese electronische identificatiedienst. Meer informatie over eIDAS vindt u hier.

  Wilt u schade melden via eIDAS, klik dan hier.

  Bezwaar en beroep

  U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.