Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gemeentelijk beperkingenregister inzien

Product informatie

  Omschrijving

  Op sommige panden of stukken grond heeft de gemeente een publiekrechtelijke beperking opgelegd. Deze beperkingen bepalen wat u met het pand of het stuk grond mag doen. Voorbeelden zijn:

  • Een pand is aangewezen als een gemeentelijk monument.
  • Een pand is onbewoonbaar verklaard.
  • Een pand is voor bepaalde tijd gesloten vanwege drugshandel.
  • De gemeente heeft voorkeursrecht op een stuk grond.

  Deze beperkingen vindt u terug in het gemeentelijk beperkingenregister. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig in dit register te kijken. Zo weet u meteen waar u rekening mee moet houden.

  Moet u kunnen aantonen dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft? Vraag de gemeente om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel.

  Kosten

  Inzage bij de gemeente is gratis. Voor een afschrift of uittreksel moet u wel betalen.

  Contact

  U kunt inzage krijgen in het beperkingenregister bij de gemeente of het Kadaster.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  18-09-2018

  Informatie