Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gemeentelijk beperkingenregister inzien

Product informatie

  Inleiding

  Een publiekrechtelijke beperking bepaalt wat u wel en niet met een pand of stuk grond mag doen. U kunt het beperkingenregister inzien bij de gemeente of het Kadaster.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Soms heeft een pand of een stuk grond een publiekrechtelijke beperking. De gemeente legt deze beperking op. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig in het beperkingenregister te kijken. Zo weet u wat u niet mag doen met het pand of stuk grond.

  Moet u aantonen dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft? Vraag de gemeente om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel.

  Voorbeelden van publieksrechtelijke beperkingen zijn:

  • een woonverbod, omdat het pand onbewoonbaar verklaard is
  • een verbod op verbouwen, omdat het pand een monument is
  • een kapverbod, omdat het terrein een natuurmonument is
  • een verplichting om het terrein te registreren als verontreinigde grond
  Meenemen

  Zo kunt u het gemeentelijk beperkingenregister inzien:

  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Inzage bij de gemeente is gratis. Voor een afschrift of uittreksel moet u wel betalen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie