Digitaal loket gemeente Landsmeer

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Product informatie

  Inleiding

  Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U gaat hiervoor samen naar de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk.

  U moet persoonlijk naar de gemeente gaan en in elkaars bijzijn de akte van omzetting tekenen. Voordat dit kan gebeuren, moet u de juiste documenten afgeven en een afspraak maken.

  U kunt ook vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

  De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op dezelfde datum is het tot dan toe geldende geregistreerd partnerschap beëindigd. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

  Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris om de zgn huwelijkse voorwaarden te regelen.

  Het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap met een akte van omzetting (de flitsscheiding) is vanaf maart 2009 niet meer mogelijk.

  Meenemen

  Zo vraagt u omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan:

  • Maak een afspraak bij de gemeente.
  • Ga samen naar de gemeente.
  • U neemt mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap
   • een geboorteakte, als naamswijziging heeft plaatsgevonden

  De gemeente Landsmeer doet mee aan de pilot "lasten verlichting voor de burger bij burgerlijke stand aangelegenheden" U hoeft daarom geen afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap te overleggen als deze in een Nederlandse gemeente is aangegaan.

  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Wilt u een huwelijksceremonie? Dat kan. De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie