Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gevels reinigen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u de gevel van uw gebouw reinigen? Meld dit dan bij de gemeente via Omgevingsloket online.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u dit melden bij de gemeente.

  Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen, dan heeft u misschien een watervergunning nodig.

  Schoonmaakwerk dat vaak terugkomt hoeft u niet melden. Bijvoorbeeld ramen lappen.

  Aanpak

  De gemeente kan u regels geven waar u zich aan moet houden bij de schoonmaak. Bijvoorbeeld:

  • welke schoonmaakmethode en welke schoonmaakmiddelen u mag gebruiken
  • hoe u voorkomt dat het afvalwater in de bodem terechtkomt
  • hoe u het afvalwater moet afvoeren
  Meenemen

  Zo meldt u het reinigen van gevels:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe eventueel eerst de vergunningcheck.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Geef uw melding door.
  • U geeft onder andere door:
   • uw naam en adres en eventueel die van het reinigingsbedrijf
   • waar en wanneer de gevels gereinigd worden
   • waarom de reiniging nodig is (bijvoorbeeld vanwege een grote schoonmaak)
   • hoe u gaat schoonmaken (de reinigingsmethode) en waarom u hiervoor kiest
   • hoe u de afvalstoffen gaat afvoeren
   • als u (afval)water gaat lozen: welke afvalstoffen in het water zitten en hoe u het water gaat lozen
  Wet- en regelgeving

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  17-11-2022