Digitaal loket gemeente Landsmeer

Grafuitgifte, grafrechten en soorten graven

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente heeft diverse soorten graven, belangrijkste zijn de particuliere en algemene graven. U vraagt hiervoor grafrechten aan, dit wordt meestal via de begrafenisondernemer verzorgd.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen. Vraag dit aan bij de gemeente (tel. 020-4877111 of mail naar begraafplaats@landsmeer.nl. Dit kan vanaf twee jaar voordat de termijn verloopt.

  Grafrechten

  Als eigenaar van een particulier (eigen) graf kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

  Bezwaar

  Het reserveren van een graf op een bepaalde plek is niet mogelijk. De uitgifte van een graf lijkt op een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

  Beschikbare graven

  Algemeen graf

  De goedkoopste manier van begraven in Nederland is in een algemeen graf, dit is een graf dat beheerd wordt door de gemeente (zij is rechthebbende). Deze bepaalt wie er in het graf worden begraven. De overledenen, meestal drie per graf, zijn geen familie van elkaar, maar worden op volgorde van 'aanmelding' begraven.

  Algemene graven worden uitgegeven voor minimaal tien jaar, dat is de wettelijke grafrusttermijn, nadat de uitgiftetermijn is verstreken wordt het graf meestal geruimd, zodat het opnieuw in gebruik genomen kan worden. De gemeente is de rechthebbende van algemene graven.

  Particulier graf

  Bij een particulier graf (ook wel familiegraf of eigen graf genoemd) heeft de rechthebbende van het graf (de persoon op wiens naam het graf staat) zelf de keuze wie er in het graf komt te liggen en hoelang het graf in stand blijft. Dit 'uitsluitend recht' op een particulier graf wordt voor minimaal 10 jaar gevestigd, daarna is verlenging van 10 jaar mogelijk (volgens de op dat moment geldende gemeentelijke). Particuliere graven bieden plaats aan twee of drie personen (de beschikbare graven in het nieuwe deel van begraafplaats Landsmeer zijn 2-laags, het oude deel 3-laags. In Purmerland zijn de graven 2-laags).

  Urnengraf

  In sommige gevallen is het mogelijk een urn te laten bijplaatsen in een bestaand graf, of een speciaal urnengraf. Neem hiervoor contact op met de gemeente 020-4877111 of mail met begraafplaats@landsmeer.nl. Een urnengraf is het plaatsen van een urn in de grond, het is ook mogelijk om een urn te plaatsen in de urnenwand (niet aanwezig in Purmerland, wel beschikbaar in Landsmeer).

  Kindergraf

  Op de begraafplaatsen is een speciaal deel ingericht voor kindergraven. Procedures hiervoor wijken niet af van andere grafsoorten.

  Urnenwand

  Op de begraafplaats van Landsmeer is een urnenwand aanwezig, in Purmerland is deze niet beschikbaar. Per vak is het mogelijk 2 urnen te plaatsen. Elk vak is voorzien van een gedenkplaat.

  Contact

  Voor vragen kunt u mailen met begraafplaats@landsmeer.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  17-02-2021

  Informatie