Digitaal loket gemeente Landsmeer

Herbegraven of alsnog cremeren

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen.

  U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

  Er is een 'aanvraag voor verlof tot opgraving' nodig, deze moet gericht worden aan de burgemeester. Bij algemeen graf moet deze worden gedaan door de nabestaande die destijds de opdracht tot begrafenis in het algemeen graf heeft gegeven. Bij een particulier graf is dit de rechthebbende. Daarna is een aanvraag tot herbegraving nodig, waarbij het toegekende verlof van de burgemeester zit bijgevoegd, deze moet worden gericht aan de beheerder van de begraafplaats.

  Alleen als iemand minder dan een jaar geleden overleden en begraven is, is voor het opgraven en cremeren nog toestemming van de officier van justitie nodig. Als het langer geleden is, is geen vergunning van de officier van justitie nodig.

  Deze procedure wordt veelal via de uitvaartondernemer geregeld.

  Afgezien van de kosten voor grafrechten, zijn er extra kosten aan verbonden. Voor vragen over tarieven kunt u mailen met begraafplaats@landsmeer.nl

  Aanpak
  De vergunning kan alleen aangevraagd worden door de grafeigenaar. Deze persoon kan ook een opdracht geven aan bijvoorbeeld de begrafenisondernemer.
  Meenemen

   

  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

  6.1

  Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven

  € 970,85

  6.2

  Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven € 1695,95

  6.3

  Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven voor één stoffelijk overschot € 1.695,95

  6.4

  Voor het onder 6.2. en 6.3. vermelde recht wordt voor elk volgend stoffelijk overschot van dezelfde grafruimte of voor elk stoffelijk overschot dat met een begrafenis of bijzetting tegelijkertijd wordt herbegraven geheven: 50% van het voor één stoffelijk overschot geheven recht.

  6.5

  Voor het opgraven van een urn of asbus wordt geheven € 243,60

  6.6

  Voor het na opgraven van een urn of asbus en weer opnieuw bijzetten in hetzelfde graf wordt geheven € 243,60

  6.7

  Voor het na opgraven weer bijzetten in een ander graf wordt geheven voor één urn of asbus € 243,60

  6.8

  Voor het onder 6.6. en 6.7 vermelde recht wordt voor elke volgende urn of asbus van dezelfde grafruimte of voor elke urn of asbus die met een begrafenis of bijzetting tegelijkertijd wordt bijgezet geheven:

  50% van het voor één urn of asbus geheven recht.

  6.9

  Voor het ruimen dan wel samenvoegen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven € 970,85

  Overige heffingen

  7.1

  Voor het afnemen en herplaatsen van voorwerpen wordt geheven € 158,35

  7.2

  Voor het gebruik van het gedenkmonument op de begraafplaats Landsmeer: het bijzetten van een gedenkplaatje voor een periode van 10 jaar € 227,25

  Hoe lang duurt het

  De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan deze periode verlengen met acht weken.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de burgemeester. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  09-01-2022