Digitaal loket gemeente Landsmeer

Heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente kan controleren of u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. De gemeente neemt contact met u op. Na het onderzoek krijgt u bericht over de uitslag.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een uitkering krijgt, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Bij een heronderzoek van de bijstandsuitkering kijkt de gemeente of u nog recht heeft op uw bijstandsuitkering. De gemeente controleert dit door bijvoorbeeld recente gegevens bij u op te vragen. Daarom is het belangrijk dat u veranderingen in uw situatie op tijd doorgeeft. Ook kijkt de gemeente regelmatig hoe het gaat met werk zoeken.

  Bij een heronderzoek wordt het volgende onderzocht:

  • Ontvangt u nog de juiste uitkering?
  • Is uw uitkering goed berekend?
  • Klopt de informatie over uw vermogen?

  Het heronderzoek van schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak het heronderzoek plaatsvindt. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek.

  Meenemen

  Zo voert de gemeente een heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering uit:

  • U ontvangt een heronderzoeksformulier of een uitnodiging voor een gesprek.
  • U vult de aanvullende gegevens in of neemt ze mee naar het gesprek.
  • De gemeente neemt een besluit.
  Wet- en regelgeving

  Contact

  Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u het volgende telefoonnummer bellen:0299-658552.

  Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.30 uur.

  Er wordt wekelijk spreekuur gehouden op het gemeentehuis in Landsmeer.

  Bezoekadres:

  Gemeentehuis Landsmeer

  Raadhuisstraat 1

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018