Digitaal loket gemeente Landsmeer

Honden uitlaten en hondenpoep

Product informatie

  Inleiding

  U mag uw hond niet overal uitlaten. Ook mag uw hond niet overal loslopen.

  Omschrijving

  Landsmeer heeft een aantal regels voor hondenbezitters opgesteld die opgenomen zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening (zie www.overheid.nl).

  Er zijn een aantal locaties aangewezen als losloopgebied, onder de tab meer informatie vindt u links naar de overzichtkaarten.  

  Bij het uitlaten van uw hond moet u zich aan een aantal regels houden. Die regels gaan bijvoorbeeld over waar uw hond wel en niet mag komen, en over de plaatsen waar plaatsen uw hond los mag lopen. De poep van uw hond moet u altijd zelf opruimen. Dit kan bijvoorbeeld met een hondenpoepzakje

  Wanneer u uw hond uitlaat, moet u zich aan een paar regels houden. De hond moet op de openbare weg aan de lijn lopen. Alleen op een speciaal uitrenveldje mag de hond loslopen. Op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken mogen geen honden komen, ook niet aangelijnd. Dit geldt ook voor begraafplaatsen en bloem- en heesterperken binnen de gemeente. 

  De volgende locaties in de gemeente zijn aangewezen als uitrenveld:

  1. Marsenweg (stuk groen tussen de twee bruggen; toegang naar Het Twiske)

  2. Weegbreesingel (grasveld langs het water)

  3. De Gouwe (grasveld achter De Gouwe)

  4. Sportpark 1 (voormalig Korfbalterrein)

  5. Sportpark 2 (groenstrook vanaf toegang sportpark tot aan het Judoclubgebouw)

  6. Rietland Noorderbreek

  7. Wijkpark (zuidelijk deel)

  In de hierboven genoemde gebieden mag de hond wel los lopen. Natuurlijk geldt dan nog wel de opruimplicht. Voor zowel Recreatiegebied Het Twiske als het Groengebied Purmerland zijn aparte regels opgesteld:

  Het Twiske

  In recreatiegebied Het Twiske moeten honden overal aan de lijn, behalve op de hondenuitlaatplaatsen. Deze plaatsen bevinden zich aan de randen van het gebied:

  • bij de Zanddijk (parkeerplaats P1)

  • bij Den Ilp (parkeerplaats P19)

  • achter recreatiecentrum Twiske Poort

  • ten noorden van het ruiterterrein (parkeerplaats P15)

  • de Lange Jap in Den Ilp (P16)

  Het is verboden voor honden op recreatiecentrum Twiske Poort en op alle stranden, dus ook op het Vennegatstrand. Vanwege strengere regelgeving van de provincie Noord-Holland zijn de surfoevers verboden voor honden, met uitzondering van de surfoever bij het Kure-Jansstrand (p18) en de surfoever (p13) bij de Leers. Dit staat op borden aangegeven. Bij overtreding kunnen de toezichthouders een bekeuring uitschrijven.

  Groengebied Purmerland

  In Groengebied Purmerland wordt door middel van paaltjes en bordjes aangegeven waar men de hond moet aanlijnen of dat deze los mag laten lopen. Ook zijn enkele terreinen aangewezen waar honden niet zijn toegestaan. Honden zijn onder andere niet toegestaan op de weilanden, de speelterreinen en de trapveldjes. Op de kaart op de website van Landschap Waterland staan de locaties aangewezen.

  Boete voor overtreding

  Als honden loslopen buiten de uitrenvelden, kan een handhaver van de gemeente verbaliserend optreden en een boete verstrekken.

  Antwoord op de meest gestelde vragen

  Losloopgebieden

  Bij de Algemene Plaatselijke verordening heeft het college van Burgemeester en Wethouders gebieden aangewezen. De aangewezen gebieden staan op een kaart. Deze kaart staat ook op de website van de gemeente. De aangewezen gebieden zijn de losloopgebieden én de speelterreinen waar honden niet mogen komen.

  Aanlijnplicht

  Er geldt overal aanlijnplicht in de openbare ruimte behalve in de losloopgebieden.

  Opruimplicht

  Er geldt overal een opruimplicht ook op de losloopgebieden. Honden mogen overal poepen, behalve op de speelterreinen, mits de poep direct wordt opgeruimd. Voor het niet opruimen van hondenpoep kunt u een boete krijgen.

  Bordjes plaatsen

  Er worden door de gemeente geen bordjes geplaats met ‘verboden voor honden om te poepen’. Er geldt immers een opruimplicht. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Landsmeer kunnen bij speelterreinen borden worden geplaatst met de tekst ‘verboden voor honden, uitgezonderd geleide honden en hulphonden’.

  Afvalbakken voor hondenpoep

  Bij alle losloopgebieden voor honden staan afvalbakken voor hondenpoep. Alle losloopgebieden worden aangegeven met een bord of een grote sticker op de afvalbak. Een kaart met alle losloopgebieden en de gebieden waar het voor honden verboden is staan op een kaart.

  Overige afvalbakken worden geplaatst op basis van het afvalbeleid.

  Handhaving

  De handhaver (BOA) kan niet alles zien, daarom is sociale controle belangrijker. Bewoners zien namelijk meer en kennen elkaar vaak beter. De gemeente ruimt geen hondenpoep omdat dat de verantwoordelijkheid is van de hondenbezitter. Kapotte bakken of verdwenen bakken kunt u melden bij de gemeente.

  Gevaarlijke honden

  De burgemeester kan als dat nodig is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een hond aanwijzen als gevaarlijke hond om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen.

  Hondenpoep

  Hondenpoep is voor veel mensen een ergernis en dat is best begrijpelijk. Het is vies en onhygiënisch als je er in trapt en het stinkt ook nog eens behoorlijk. In Landsmeer wonen zo ongeveer 700 honden die dagelijks hun behoeften moeten doen. De gemeente heeft duidelijke regels opgesteld en er is een handhaver die naast zijn andere werkzaamheden ook aandacht heeft voor het opruimen van hondenpoep. Er zijn hondenbezitters die zich keurig aan de regels houden en er zijn er ook die dat niet doen. Hondenbezitters kunnen elkaar wijzen op de regels en u kunt dat ook doen. Overlast van hondenpoep is alleen samen met bewoners en hondenbezitters op te lossen. Klagen heeft geen zin, maar elkaar erop aanspreken veel meer.

  Aanpak

  De regels voor het uitlaten van uw hond zijn:

  • Binnen de bebouwde kom houdt u uw hond aan de lijn.
  • U laat uw hond alleen loslopen op speciale uitrenveldjes.
  • U houdt uw hond weg van speeltuinen, speelveldjes en zandbakken (ook als uw hond aangelijnd is).
  • U houdt uw hond weg van begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente.
  • U ruimt de poep van uw hond zelf op.

  Kosten

  U kunt een boete krijgen als u zich niet aan de regels houdt. Daarnaast moet u administratiekosten betalen.

  • Loopt uw hond los binnen de bebouwde kom? Dan is de boete € 110,00.
  • Loopt uw hond los op een speelterrein? Dan is de boete € 160,00.