Digitaal loket gemeente Landsmeer

Hulp bij schulden

Product informatie

  Inleiding

  Schuldhulpverlening helpt u bij het afbetalen van schulden. Neem contact op met de gemeente voor schuldhulpverlening.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Voorkom dat u door schulden in de problemen raakt. Heeft u schulden en heeft u problemen met afbetalen? Zorg ervoor dat het niet erger wordt. Zoek samen met de gemeente of een particuliere instantie naar een oplossing. Bijvoorbeeld met een saneringskrediet of via minnelijke schuldhulp. Lukt dat niet meer of willen uw schuldeisers niet meewerken? Meld u dan aan voor wettelijke schuldhulp. U krijgt dan hulp van bijvoorbeeld het maatschappelijk werk. U krijgt ook een bewindvoerder die uw financiën overneemt en deze beheert. Zo zoekt u samen naar een duurzame oplossing voor uw schulden. Hou er wel rekening mee dat u langere tijd van weinig geld moet rondkomen.

   

  Kredietbank Nederland voert de schuldhulpverlening uit in de gemeente Landsmeer. Samen met u zoekt Kredietbank Nederland naar een oplossing voor al uw schulden. U krijgt persoonlijk advies en onafhankelijke begeleiding en samen brengen we uw financiële positie goed in kaart. Wacht niet te lang met het vragen om hulp en bedenk dat u echt niet de enige bent. Voorkom dat schulden uw leven gaan bepalen. Kredietbank Nederland wil u daar graag bij helpen.

   

  Aanpak

  De voorwaarden zijn:

  • U staat ingeschreven bij de gemeente.
  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U heeft een inkomen.

  De gemeente mag uw aanvraag om de volgende redenen afwijzen:

  • U kreeg eerder schuldhulpverlening.
  • U pleegde fraude met overheidsgeld, zoals belastingen, uitkeringen of subsidies.
  Meenemen

  Kredietbank Nederland: Het is voor ons niet noodzakelijk dat er minimale stukken aanwezig zijn bij een eerste gesprek behalve een identiteitsbewijs. Mocht het nodig zijn dat bepaalde stukken aanwezig zijn bij het eerste gesprek dan laat de klantmanager dat weten bij de uitnodiging.

  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  Kredietbank Nederland voert de schuldhulpverlening uit in de gemeente Landsmeer.

  Samen met u zoekt Kredietbank Nederland naar een oplossing voor al uw schulden. U krijgt persoonlijk advies en onafhankelijke begeleiding en samen brengen we uw financiële positie goed in kaart. Wacht niet te lang met het vragen om hulp en bedenk dat u echt niet de enige bent. Voorkom dat schulden uw leven gaan bepalen. Kredietbank Nederland wil u daar graag bij helpen.

   

  Na een aanmelding bij Kredietbank Nederland neemt de medewerker schuldhulpverlening binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

  Binnen 4 weken krijgt u het eerste gesprek. In dat gesprek stelt de schuldhulpverlener samen met u vast hoe groot uw schulden zijn en welke hulp u nodig heeft.

  Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen. Bedreigende situaties zijn:

  • huisuitzetting

  • afsluiting van gas, water en licht

  • opzegging van uw zorgverzekering

   

  Contact

  U meldt zich voor schuldhulpverlening bij Kredietbank Nederland. U kunt zich op verschillende manieren aanmelden;

  • Het is mogelijk om een aanmelding te doen via het aanvraagformulier dat u vindt op www.kredietbanknederland.nl

  • U kunt zich aanmelden met een (papieren) aanvraagformulier dat u kunt verkrijgen bij Middelpunt. Informatie hierover kunt u vinden op www.middelpuntlandsmeer.nl

  • Voor online schuldhulpverlening mag u zich aanmelden via www.schuldendebaas.nl. Als u uw gemeente selecteert komt u in het aanmeldformulier.

   

  Telefoon 088 62 62 777

  E-mail: info@kbnl.nl

   

  Telefonisch bereikbaar:

  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur

   

  Postadres:

  Postbus 7695

  8903 JR Leeuwarden

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.