Digitaal loket gemeente Landsmeer

Hulp en ondersteuning bij mantelzorg

Product informatie

  Inleiding

  Veel mensen zorgen voor zieke of gehandicapte familieleden, vrienden of buren. Als u langdurig en intensief voor iemand zorgt kan dit zwaar zijn. Wanneer het te zwaar voor u dreigt te worden kunt u contact opnemen met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning. 

  Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Ben je een jonge mantelzorger, meld je aan bij de SMD, zodat we ook voor jou klaar kunnen staan.

  Omschrijving

  Wanneer u langdurig zorgt voor anderen kan het fijn zijn om meer tijd voor uzelf te hebben, of uw hart te luchten. De mantelzorgconsulent weet wat u meemaakt. Zij is er voor een persoonlijk gesprek met u, of om u uit te nodigen voor een ontspannen middag waarop u andere mantelzorgers kunt ontmoeten. Ook kan zij meedenken over hoe u de zorg kunt volhouden en advies geven over vervangende zorg als u er even niet bent.

  Kosten

  Als u hulp van de mantelzorgconsulent nodig heeft is dit gratis voor u.

  Contact

  Astrid Veldman

  a.veldman@desmd.nl

  06 -57158506

  Adressen

  Middelpunt

  Marktplein 10

  1121 GL Landsmeer

  Postbus 1

  1120 AA Landsmeer

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.