Digitaal loket gemeente Landsmeer

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Product informatie

Omschrijving

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand hiervoor machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren.

  • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt uw stempas. Dit kan alleen als deze persoon in dezelfde gemeente staat ingeschreven als u en in deze gemeente uw stem uitbrengt.
  • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Wilt u iemand uit een andere gemeente machtigen? Dat kunt u schriftelijk aanvragen bij uw gemeente, uiterlijk veertien dagen voor de verkiezing met een speciaal daarvoor ontwikkeld formulier.

Wetgeving

Aanpak

Bij de Tweede Kamerverkiezingen geldt dat de gemachtigde:

  • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen.
  • de volmachtstem(men) tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem.
  • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien.
  • zich bij het stemmen moet identificeren.
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs moet laten zien.

Let op

Schriftelijk machtigen is niet meer mogelijk. U kunt nog wel iemand een onderhandse volmacht geven. 

Meenemen

Als u een onderhandse volmacht wilt geven, gebruikt u hiervoor uw stempas. Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas en zet uw handtekening. Ook de gemachtigde zet zijn of haar handtekening. Vergeet de gemachtigde niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan nu uw stempas gebruiken om voor u te stemmen.

Wilt u een schriftelijke volmacht afgeven? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier schriftelijke volmacht van de gemeente.

Vul uw deel in. Laat daarna degene die u wilt machtigen het andere deel invullen. Stuur het formulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing naar de gemeente. De gemachtigde krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd.