Digitaal loket gemeente Landsmeer

Inburgeren

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. De gemeente helpt u hierbij.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een brede intake. De brede intake bestaat uit:

  • een toets om te bepalen wat u al kunt
  • een gesprek over uw situatie

  De gemeente maakt daarna een plan waarin staat hoe u moet inburgeren. Dit heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit. Dit gaat met een examen of een afsluitend gesprek.

  Als u gaat inburgeren, moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. In de participatieverklaring staat hoe we in Nederland met elkaar willen omgaan. Lees meer over de participatieverklaring op DUO.nl.

  U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld als u Nederlander wilt worden. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

  Aanpak

  U hoeft niet in te burgeren in de volgende situaties:

  • U heeft een Nederlands paspoort.
  • U komt uit een EU-/EER-land of Zwitserland.
  • U bent jonger dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt 8 jaar of langer in Nederland gewoond toen u leerplichtig was.
  • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk.

  Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt het niet? In de volgende situaties hoeft u misschien niet in te burgeren:

  • U hebt een ernstige ziekte of beperking.
  • Door persoonlijke omstandigheden is het voor u moeilijk om in te burgeren.

  Kent u de Nederlandse taal en cultuur al? In de volgende situaties hoeft u misschien niet in te burgeren:

  • U spreekt de Nederlandse taal goed.
  • U woont al 10 jaar of langer in Nederland.
  • U werkt al 5 jaar of langer in Nederland of u doet hier al 5 jaar of langer vrijwilligerswerk.
  • U volgt een opleiding in Nederland of u heeft het diploma van een Nederlandse opleiding gehaald. Lees op Rijksoverheid.nl om welke opleidingen dit gaat.
  Meenemen

  Inburgeren gaat als volgt:

  • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor de brede intake.
  • De gemeente stelt een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) op.
  • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
  • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

  Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

  Let op

  Onderstaande regels gelden vanaf 1 januari 2022. Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan gelden voor u andere regels.

  Hoe lang duurt het

  U moet binnen 3 jaar inburgeren. Deze termijn van 3 jaar gaat in als uw PIP is vastgesteld. U kunt soms verlenging krijgen. Bijvoorbeeld als er een wachtlijst is bij de inburgerschool, of als u ziek bent. Lees meer over het verlengen van de termijn op Inburgeren.nl.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.