Digitaal loket gemeente Landsmeer

Incidentele festiviteit horeca organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Een bedrijf of instelling mag twaalf keer per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren waarbij er ruimere geluidsnormen gelden. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. Daarnaast mag een bedrijf of instelling de verlichting langer aanhouden ten behoeve van sportactiviteiten.

  U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer) zijn regels opgenomen voor het gebruik van muziek en verlichting gedurende een festiviteit.

  Wat moet ik doen?

  Vul het meldingsformulier (let op: u heeft hiervoor uw DigiD nodig) in en stuur dit aan de gemeente.

   

  Wet- en regelgeving

  Contact

  U meldt uw festiviteit ten minste twee weken voor aanvang van de festiviteit bij de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  17-11-2022