Digitaal loket gemeente Landsmeer

Incidentele festiviteit horeca organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Een bedrijf of instelling mag twaalf keer per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren waarbij er ruimere geluidsnormen gelden. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. Daarnaast mag een bedrijf of instelling de verlichting langer aanhouden ten behoeve van sportactiviteiten.

  U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer) zijn regels opgenomen voor het gebruik van muziek en verlichting gedurende een festiviteit.

  Wat moet ik doen?

  Vul het meldingsformulier (let op: u heeft hiervoor uw DigiD nodig) in en stuur dit aan de gemeente.

   

  Aanpak

  De belangrijkste voorwaarden voor het organiseren van een eenmalig feest of evenement zijn:

  • U organiseert hoogstens 12 keer per jaar een festiviteit of evenement met
   • luide muziek
   • langere openingstijden
  • U houdt zich aan de geluidsregels van de gemeente.
  • U voorkomt zoveel mogelijk dat geluid naar buiten komt:
   • u houdt tijdens het feest of evenement de ramen dicht
   • ook de deuren houdt u zoveel mogelijk dicht
  Meenemen

  Zo meldt u een festiviteit en vraagt u ontheffing aan voor de openingstijden:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen en of u een ontheffing nodig heeft. U kunt dit meteen doen.
  • Log in.
  • U geeft onder andere door:
   • hoe u heeft overlegd met omwonenden en wat u met hun ideeën heeft gedaan
   • wanneer u de festiviteit wilt organiseren
   • tot hoe laat de festiviteit duurt
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  Een melding voor een festiviteit doet u minimaal 2 weken van tevoren.

  De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag voor een latere sluitingstijd. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

  Contact

  U meldt uw festiviteit ten minste twee weken voor aanvang van de festiviteit bij de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

  Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  13-05-2024