Digitaal loket gemeente Landsmeer

Inrijverbod ontheffing

Product informatie

  Inleiding

  Om sluipverkeer tussen Purmerend en Amsterdam en weer terug tegen te gaan en om de verkeersdruk op het lint van Purmerland/Den Ilp/Landsmeer te beperken is er een inrijverbod ingesteld. Voor het verkeer vanuit Purmerend geldt een inrijverbod Purmerland tussen 06.00 en 09.00 uur. Voor het verkeer vanuit Amsterdam geldt een inrijverbod Den Ilp tussen 16.00 en 19.00 uur.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Inwoners van - en bedrijven in - de gemeente Landsmeer hebben recht op een ontheffing. Niet-inwoners kunnen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing aanvragen voor maximaal 12 maanden. Voor het aanvragen van de ontheffing is een formulier beschikbaar.

   

  Aanpak

  Inwoner

  Ingeschreven in de basisregistratie personen van Landsmeer. (formulier 1)

  Bedrijf

  Inschrijving KvK waaruit vestiging Landsmeer blijkt. (formulier 1)

  Niet-inwoner

  • verricht hoofdwerkzaamheden 

     - in de gemeente Landsmeer (formulier 2 - 1) of

     - in de gemeente Oostzaan, ten noorden van de Kuiperijbrug (formulier 2 - 2)

  • verleent mantelzorg aan een inwoner van de gemeente Landsmeer (formulier 3)
  • heeft één of meer kinderen onder de 4 jaar geregistreerd bij een kinderopvang in de gemeente Landsmeer (formulier 2 - 3)
  • verzorgt één of meer kinderen onder de 4 jaar in de gemeente Landsmeer (formulier 2 - 4)
  • heeft één of meer kinderen geregistreerd bij een onderwijsinstelling in de gemeente Landsmeer   (formulier 2 - 5)
  • vertegenwoordigt een bedrijf of instelling, welke met bedrijfsvoertuigen de gemeente Landsmeer of gemeente Oostzaan ten noorden van de Kuiperijbrug moet bezoeken om diensten te verlenen aan burgers, bedrijven of instellingen die daar woonachtig of gevestigd zijn (formulier 2 - 6)
  • moet een (sport)vereniging bezoeken in de gemeente Landsmeer, teneinde gebruik te maken van de activiteiten/voorzieningen (formulier 2 - 7)
  • is eigenaar of huurder van een caravan, vakantiewoning ed. welke standplaats heeft in de gemeente Landsmeer (formulier 2 - 8)

  Onder hoofdwerkzaamheden wordt verstaan: tenminste 2x per week. Dit wordt aangetoond met een salarisstrook van de maand voorafgaand aan de aanvraag, eventueel op verzoek aangevuld met een werkgeversverklaring.

  Het is voor niet-inwoners ook mogelijk om voor één dag een ontheffing aan te vragen.

  Formulieren

  Formulier 1 inwoners 

  Formulier 2 niet inwoners

  Formulier 3 mantelzorg

  Formulier 4 wijziging niet inwoners

   

  Meenemen

  Het betreffende formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Het formulier wordt samen met een kopie van het rijbewijs, kopie van het kentekenbewijs (deel II of 1B+tenaamstellingsbewijs) en de eventuele bewijsstukken zoals aangegeven op de achterzijde van het formulier ingeleverd bij de receptiebalie van de gemeente Landsmeer. U kunt ook de formulieren en alle bijlagen inscannen en deze verzenden naar: inrijverbod@landsmeer.nl.

  Formulieren die voor 12.00 uur zijn ingeleverd of opgestuurd kunnen de eerstvolgende werkdag verwerkt zijn in het systeem.

  Let op: Geef altijd uw e-mailadres door.

   

  Hoeveel kost het

  Tarief in behandeling aanvraag verkrijgen van een ontheffing inrijverbod:

  Voor 1 dag: € 18,05

  Purmerland per jaar € 100,70

  Purmerland per maand € 8,45

  Den Ilp per jaar € 100,70

  Den Ilp per maand € 8,45

  Purmerland en Den Ilp per jaar € 167,35

  Purmerland en Den Ilp per maand € 13,95

  Ontheffingen aan inwoners en bedrijven van de gemeente Landsmeer en aan niet-inwoners die Mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Landsmeer zijn kosteloos.

  Let op

   

   

  Hoe lang duurt het

  Een ontheffing is maximaal 12 maanden gedlig of minimaal één dag. De ontheffing voor inwoners van de gemeente Landsmeer of voor bedrijven gevestigd in de gemeente Landsmeer is de ontheffing in beginsel onbeperkt geldig.

  Meer informatie