Digitaal loket gemeente Landsmeer

Kamperen in het wild

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u kamperen in de natuur? U heeft hiervoor toestemming van de gemeente nodig.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Daarbuiten kamperen heet ook wel wildkamperen. Wildkamperen mag niet zonder toestemming. Dit is om planten en dieren in bossen te beschermen.

  Er zijn verschillende soorten kampeermogelijkheden:

  • kamperen op een camping
  • kamperen bij de boer
  • groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting)
  • naturistencamping
  Meenemen

  Zo vraagt u toestemming voor wildkamperen:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waarom u de vergunning aanvraagt
   • wanneer u wilt wildkamperen
   • hoe laat u wilt wildkamperen
   • waar u wilt wildkamperen
   • wat de naam van de verantwoordelijke (organisatie) is
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  23-04-2024