Digitaal loket gemeente Landsmeer

Klacht of verzoek indienen over verkeer

Product informatie

  Inleiding

  U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer of een verzoek verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voor wegen die in beheer zijn van het rijk kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Buiten de gemeente

  Voor deze meldingen moet u bij andere instanties zijn:

  • Ringweg A10 inclusief op- en afritten kunt u melden bij RWS via 0800-8002 of kijk op de website van Rijkswaterstaat.
  • verkeerslichten onder aan de op- en afritten van de A10 kunt u melden bij de gemeente Amsterdam.
  • Klachten over lawaai en stank kunt u melden bij ODIJmond.

  Meldingen voor de gemeente

  Meldingen en/of verzoeken (veiligheid, snelheid, drukte) op het gebied van verkeer kunt u bij de gemeente melden. U kunt uw melding aan de gemeente digitaal indienen.

  Verkeersveiligheid

  Veilig Verkeer Nederland inventariseert meldingen van onveilige verkeerssituaties, het is mogelijk om samen met VVN in actie te komen om de veiligheid te verbeteren.

  Beheer wegen

  Op deze kaart kunt u zien welke wegen onder wiens beheer vallen. Klik op de locatie en u ziet dan ook meteen waar u uw melding naartoe kunt sturen.

  Geluidsoverlast vliegtuigen

  U kunt terecht bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), het informatie- en klachtencentrum voor omwonenden van Schiphol. Telefoon: 020-6015555.

  Wet- en regelgeving