Digitaal loket gemeente Landsmeer

Klacht over de gemeente indienen

Product informatie

  Inleiding

  Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

  Gemeente Landsmeer

  T.a.v. College van burgemeester en wethouders

  Postbus 1

  1120 AA LANDSMEER

  e-mail: gemeente@landsmeer.nl

  Meenemen

  Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • een duidelijke omschrijving van uw klacht
   • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft
  Wet- en regelgeving

  Contact

  U dient uw klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. 

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met het college van burgemeester en wethouders, kunt u naar de gemeentelijke ombudsman van Amsterdam gaan.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-09-2023

  Informatie