Digitaal loket gemeente Landsmeer

Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemands bijzondere werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

  Zo werkt het

  Omschrijving
  Voorwaarden 

  Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor Koningsdag moet voor 1 juli in het jaar ervoor bij de burgemeester worden ingediend. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet minstens 6 maanden van tevoren worden ingediend.

  De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De burgemeester informeert de aanvrager(s) over de uitkomst van het voorstel.

  Vooraf informeren

  Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Als de gegevens zijn vergaard, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

  Persoonlijke verdiensten

  Sinds de wijziging van het zogenaamde decoratiestelsel, moet bij het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding veel meer aandacht besteed worden aan de verdiensten van een bepaald persoon voor de maatschappij. Vroeger gold het aantal jaren dat iemand een bepaalde functie bekleedde als belangrijkste argument voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding. Nu geldt in de eerste en verreweg de belangrijkste plaats de verdienste(n) die iemand heeft voor de maatschappij. De verdiensten moeten nog steeds worden uitgevoerd. Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is een erkenning van verdiensten voor de maatschappij.

  Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

  Het is de bedoeling dat degene die de Koninklijke onderscheiding aanvraagt, de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet wezen. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn:

  • De persoon die u voordraagt heeft bijzonder werk gedaan voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of de sport. 

   Bij vrijwilligerswerk gaat het om 15 jaar lang tenminste 6 uur per week.

  Meenemen

  U vraagt het lintje schriftelijk aan. Dit doet u zes maanden van tevoren. Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? Draag uw kandidaat dan op tijd voor.

  Stuur uw aanvraag aan:

  Gemeente Landsmeer

  t.a.v. Burgemeester en wethouders van Landsmeer

  Postbus 1

  1120 AA Landsmeer 

  Wet- en regelgeving

  Let op

  Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  1. Tijdens de jaarlijkse ’lintjesregen’, de werkdag voor Koningsdag;
  2. Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Kabinetszaken via telefoonnummer 020- 4877121 of email secretariaat@landsmeer.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.