Digitaal loket gemeente Landsmeer

Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Product informatie

  Inleiding

  Staat uw pand tijdelijk leeg? Dan kunt u het verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Vraag deze aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden

  • een woning die te koop staat

  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

  Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

  Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

  Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

   

  Aanpak

  De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • Het pand staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van het pand.
  • Het gaat om:
   • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
   • een woning die te koop staat
   • een gebouw zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

  Heeft u een woning te koop staan? Dan gelden er extra voorwaarden:

  • De woning is nog niet bewoond geweest (nieuwbouw).
  • Als de woning wel bewoond of gebruikt is:
   • de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
   • de woning is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd
  Meenemen

  Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet bedraagt € 295,10.

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie