Digitaal loket gemeente Landsmeer

Meld de Japanse duizendknoop

Product informatie

  Inleiding

  De Japanse duizendknoop is een woekerplant die veel schade veroorzaakt. Zijn wortels gaan dwars door beton, kademuren en straten. De plant is moeilijk te bestrijden. Daarom hebben we uw hulp hard nodig. Ziet u deze plant, meld het dan.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De Japanse duizendknoop verdringt andere planten en groeit dwars door funderingen heen. Hij richt veel schade aan en is moeilijk te verdelgen. De plant verspreidt zich razendsnel. Uit het kleinste knoopje groeit weer een nieuwe plant.

  Plant herkennen

  De Japanse duizendknoop ziet er in elk seizoen anders uit. Het start in het vroege voorjaar met rode scheuten. In de zomer is het een hoge groene plant. In de herfst bloeit ie met witte bloempluimen. En in de winter sterft de plant bovengronds af. Dikkere stengels blijven als bruine bamboe achter. De wortels en stengels worden ieder jaar dikker.

  Hoe herken ik de Japanse duizendknoop

  Op de website ziet u een aantal afbeeldingen van deze plant. U kunt ook een app gebruiken om de plant te herkennen. Bijvoorbeeld de app ObsIdentify.

  Melden

  Heeft u de Japanse duizendknoop gezien. Meld dit dan bij ons via gemeente@landsmeer.nl

  Geef altijd een duidelijke omschrijving van de plek waar hij groeit. Voeg eventueel een foto van de plek toe. 

  Zelf de Japanse duizendknoop bestrijden

  Het bestrijden van de Japanse duizendknoop moet heel zorgvuldig gebeuren. De planten moeten helemaal worden uitgegraven. Voorkom dat takken of wortels afbreken. Uit het kleinste knoopje groeit een nieuwe plant. Verpak de plantresten daarom goed in een vuilniszak en gooi die weg bij het restafval.

  Uitroeien met wortel en tak

  Uitgraven is de beste methode om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Dat kan met een graafmachine of met de hand. Zorg dat u ook alle wortelresten weghaalt. De wortels kunnen meters diep groeien.

  Goed verpakt bij restafval

  Doe alle plant- en wortelresten in een vuilniszak. Knoop die goed dicht en gooi hem weg bij het restafval zodat ie verbrand wordt.

  Nooit maaien of snoeien

  Omdat de plant zich razendsnel en heel gemakkelijk verspreidt, moet u de Japanse duizendknoop nooit maaien of snoeien. Als u de plant uit wilt roeien, kunt u hem wel eerst helemaal tot op de grond terugsnoeien.

  Handmatig uitgraven

  Handmatig uitgraven kan het beste in het groeiseizoen (april tot en met oktober). Als u minimaal 1 keer per maand alle planten met zoveel mogelijk wortel uitgraaft dan put u de plant uit. Graaf kleine plantjes heel voorzichtig los totdat u de plant zonder weerstand uit de grond kunt halen. Controleer of de wortel (vaak een witte uitloper) nog heel is en er geen stukjes in de grond zijn achtergebleven. Bij oudere planten gebruikt u een stevige schep voor het uitgraven van de dikke wortels.

  Informatie voor aannemers en terreinbeheerders

  Wanneer ergens gebouwd wordt, moet het terrein vrij zijn van Japanse duizendknoop voordat uw geplande werkzaamheden starten. Zo wordt verspreiding voorkomen.

  Het is belangrijk om de Japanse duizendknoop heel zorgvuldig te verwijderen. Grondverzet is een van de belangrijkste oorzaken van verspreiding. Tijdens het groeiseizoen en in het jaar erop moet u controleren of de plant terugkomt. Is dat het geval dan moet u de plant snel uitgraven. Doet u dit niet, dan ontstaat er binnen korte tijd weer een nieuwe groeiplaats.

  Uitgebreide informatie vindt u op de website van Probos.

  Werken in besmet gebied

  U kunt veel doen om verspreiding te voorkomen. Voor het werken in met duizendknoop besmet gebied gelden voorwaarden.

  • Ziet u een Japanse duizendknoop in uw werkgebied? Meld de groeiplaats dan via gemeente@landsmeer.nl

  • Waar Japanse duizendknoop groeit kunt u deze het beste met rust laten.

  • Maak al het gebruikte materieel schoon als u in met duizendknoop besmet gebied heeft gewerkt. Dit geldt ook voor schoenzolen, traptreden, handmateriaal en banden.

  • Meld bij storten van besmette grond en groenafval altijd dat het resten van Japanse duizendknoop bevat. Dit moet ook op de stortbonnen vermeld staan.

  • Let op: bied de planten en wortels altijd aan als restafval of bij gecertificeerde verwerkers (dus nooit als groenafval)! Kijk op de website van BVOR voor het register van erkende verwerkers.

  Wat doet de gemeente tegen de Japanse duizendknoop?

  De gemeente maakt een inventarisatie van groeiplaatsen. Alle nieuwe meldingen en de bekende locaties lopen we na om ze nauwkeurig in te meten en de mate van urgentie te bepalen. De mate van urgentie wordt bepaald door:

  • het risico op verspreiding

  • het risico op economische schade

  • het risico op onveilige situaties

  • het risico op ecologische schade.

  De locaties met kans op economische schade in combinatie met een hoog verspreidingsrisico hebben de hoogste prioriteit. Deze groeiplaatsen worden de komende jaren zoveel mogelijk verwijderd. De groeiplaatsen met de allerhoogste prioriteit zijn als eerste aan de beurt. Economische schade wordt veroorzaakt als de wortels van een groeiplaats bijvoorbeeld funderingen of bruggen aantasten.

  Waar de duizendknoop voor onveilige situaties dreigt te zorgen, treffen we beheermaatregelen. Dit betekent dat we ze (nog) niet verwijderen, maar zodanig snoeien of maaien dat er geen kans op verspreiding is. Daarbij kijken we naar de beste manier om de groeiplaats zelf niet groter te laten worden.

   

   

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  13-07-2021