Digitaal loket gemeente Landsmeer

Melding openbare ruimte

Product informatie

  Inleiding

  Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Via de Fixi website kunt u snel en gemakkelijk een melding aan ons doorgeven. U heeft geen account nodig om een melding te doen. Wilt u wel een account? Log dan in via de Fixi app, Google+ of Facebook. Op de kaart ziet u de andere meldingen die al in de gemeente Landsmeer zijn gedaan. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van uw melding? Geef uw mailadres door. Uw gegevens zijn uiteraard niet openbaar. Deze gebruiken we alleen voor de afhandeling van uw melding.

  Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de categorieën.

  • wegen, bijvoorbeeld slechte bestrating, gat in de weg
  • hondenpoep
  • voetpaden en fietspaden
  • riolering
  • speelplaatsen en/of speeltoestellen
  • onderhoud groen
  • verkeersborden en -tekens
  • straatmeubilair, zoals zitbanken, bushaltes of fietsrekken
  • defecte openbare verlichting
  • parkeren
  • inrijverbod
  • zwerfvuil 
  • dode dieren in het water
  • overig
  Wet- en regelgeving

  Let op

  Wij raden u aan spoedeisende meldingen en/of klachten altijd telefonisch aan ons door te geven via telefoonnummer 020 4877 111.

  Contact

   

   

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn: 

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
   • welke gegevens de gemeente over u heeft 
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
   • wat er met uw gegevens gebeurt. 
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  24-04-2024