Digitaal loket gemeente Landsmeer

Melding woon- en leefomgeving

Product informatie

  Inleiding

  Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

  Omschrijving

  Wanneer u een klacht heeft over de openbare ruimte op het grondgebied van gemeente Landsmeer, dan kunt u dit melden via ons digitaal loket:

  Klik hier om uw melding te doen zonder DigiD

  Klik hier om uw melding te doen met DigiD

   

  Melding doen als EU-burger met de gemeente Landsmeer

  Klik hier voor melding zonder eIDAS

  Klik hier voor melding met eIDAS

  Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de categorieën, staat uw klacht/opmerking niet genoemd, vul dan het kopje overig in op uw melding. 

  • wegen, bijvoorbeeld slechte bestrating, gat in de weg
  • hondenpoep
  • voetpaden en fietspaden
  • riolering
  • speelplaatsen en/of speeltoestellen
  • onderhoud groen
  • verkeersborden en -tekens
  • straatmeubilair, zoals zitbanken, bushaltes of fietsrekken
  • defecte openbare verlichting
  • parkeren
  • inrijverbod
  • zwerfvuil of (illegaal) gestort afval
  • dode dieren in het water
  • overig

  Wetgeving

  Contact

  Raadhuisstraat 1

  1121 XC Landsmeer

   Postbus 1

  1120 AA Landsmeer

   Telefoon: 020 - 48 77 111

  E-mail: gemeente@landsmeer.nl

   

  Meenemen

  Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • een duidelijke omschrijving van uw klacht
   • eventuele foto’s of tekeningen

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  18-09-2018