Digitaal loket gemeente Landsmeer

Omgevingsdienst IJmond

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente Landsmeer heeft de uitvoering van de milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst IJmond. De Omgevingsdienst werkt ook voor de gemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland.

  De Omgevingsdienst IJmond is het aanspreekpunt voor de milieuonderwerpen in de gemeente. De omgevingsdienst verleent vergunningen en controleert of de vergunning correct wordt nageleefd. Ook informeert zij bedrijven over het terugdringen van de milieubelasting en het beperken van risico’s voor mens en milieu.

  Ondernemers kunnen bij de Omgevingsdienst onder andere terecht voor

  • vergunningen
  • klachten en incidenten
  • informatie over bodem, geluid, gevaarlijke stoffen, bouwafval en grondverplaatsing, energie, afval en uitstoot
  • informatie over subsidiemogelijkheden.

  Inwoners kunnen bij de Omgevingsdienst onder andere terecht voor

  • gemeentelijk milieubeleid
  • klachten
  • bodemonderzoek en –sanering
  • duurzaam bouwen en klussen
  • geluidsmeting en –sanering
  • klimaat- en energiebeleid.

  Contactgegevens

  Omgevingsdienst IJmond

  Koetserstraat 2a

  1531 NX Wormer

  tel.: 0251-263 863

  www.odijmond.nl

  Milieuklachten

  Milieuklachten dient u digitaal in via de website van de Omgevingsdienst IJmond: www.odijmond.nl. Daarnaast is de Omgevingsdienst IJmond tijdens kantooruren bereikbaar via 0251-263863. Buiten kantooruren kunt u uw milieuklachten, indien dringend optreden gewenst is, melden via het algemene politienummer via telefoonnummer (0900) 8844.

  Klachten over huishoudelijk afval, straatverontreiniging en ongedierte bijvoorbeeld worden door de gemeente zelf behandeld.

  Klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen worden behandeld door het Bewoners Aanspreekkpunt Schiphol (BAS) via telefoonnummer (020) 60 15 555 of www.bezoekbas.nl

  Met klachten over gezondheid en milieu kun u terecht bij de GGD Zaanstreek-Waterland via telefoonnummer (0900) 25 45 454.

   

  Meer informatie