Digitaal loket gemeente Landsmeer

Ondergrondse olietank melden

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin die u niet meer gebruikt? Meld het bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren.

  Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het schoonmaken of verwijderen van een olietank zijn:

  • U regelt dit zelf als u eigenaar van uw woning bent.
  • Uw verhuurder regelt dit als u de woning huurt.

  De voorwaarde voor het opnieuw gebruiken van een tank is:

  • U laat de tank keuren.
  Meenemen

  Zo doet u een melding van een ondergrondse olietank in uw tuin:

  • U neemt contact op met de gemeente:
  • U geeft door:
   • de grootte van de tank
   • de ligging van de tank
   • of u eigenaar bent van de woning
   • of u de tank weer wilt gebruiken
   • eventuele foto’s
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Vraag voor het verwijderen of schoonmaken van de olietank een offerte op bij een KIWA-erkend bedrijf.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.