Digitaal loket gemeente Landsmeer

Onroerendezaakbelasting betalen

Product informatie

  Inleiding

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag van de onroerendezaakbelasting.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.

  De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

  Aanpak

  De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een (bedrijfs)pand en/of u bent huurder gebruiker van een bedrijfspand.

  Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Kijk voor de juiste tarieven op de Legestabel.

  Contact

  Het onderdeel Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Landsmeer is uitbesteed aan de afdeling Belastingen Gemeente Amsterdam. Zij behandelen alle vragen, klachten en bezwaren over/tegen de gemeentelijke belastingaanslagen.

   

  Voor meer informatie over de heffingen, kwijtschelding of betalingsregeling øqen automatische incasso kunt u telefonisch contact opnemen tussen 8.00 tot 18.00 uur, telefoonnummer: 020 - 255 4800.

  Meer informatie vindt u onder deze link.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-01-2020

  Informatie